Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Záverečná konferencia k výstupom projektu "Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci"

12. a 13. apríla 2016 budú v bratislavskom hoteli SET diskutovať zástupcovia združení miestnych samospráv zo siedmych krajín o spolupráci medzi samosprávami z krajín Vyšehradskej skupiny a Východného partnerstva EÚ v rámci projektu Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci podporeného z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Účelom stretnutia, na ktorom sa okrem zástupcov samosprávnych združení zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska zúčastnia taktiež zástupcovia Rady európskych obcí a regiónov CEMR, Medzinárodného vyšehradského fondu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Rozvojového programu OSN, Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a veľvyslanectiev, je položiť základný kameň dlhodobej spolupráce zúčastnených združení.

Súčasťou programu konferencie je prezentácia inšpiratívnych praktík z krajín V4, preferovaných oblastí spolupráce z pohľadu združení z krajín Východného partnerstva EÚ a predstavenie možných foriem financovania potenciálnej spolupráce. Konferenciu uzavrie podpis memoranda o porozumení, ktoré položí základy platformy združení z Nových demokracií pre budúcu spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu.

 

O projekte

Cieľom projektu je vytvoriť platformu združení miestnych samospráv v oblasti rozvojovej spolupráce, ktorej činnosť by sa zameriavala na niekoľko základných oblastí:

Prvou oblasťou je podpora spolupráce medzi zapojenými združeniami vo forme vzájomnej koordinácie v sférach spoločného záujmu, napr. vo forme spoločného postupu v medzinárodných inštitúciách ako Kongres miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy alebo Rada európskych obcí a regiónov CEMR, a realizácia spoločných projektov. Druhá oblasť sa zameriava na identifikáciu potrieb združení z krajín Východného partnerstva EÚ, následné porovnávanie vytypovaných politík v krajinách V4 a podpora transferu z nich vyplývajúcich skúsenosti do cieľových krajín – jedným z hlavných výstupov projektu je taktiež vytvorenie databázy identifikovaných politík, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre potreby modernizácie miestnej samosprávy na Slovensku. Treťou oblasťou je budovanie kapacít združení, napr. v súvislosti s poskytovaním služieb členskej základni, a to prostredníctvom poradenstva, vzdelávania a konzultácií. Poslednou, štvrtou oblasťou je vytváranie silnejších zväzkov medzi združeniami miestnych samospráv a ich členskými mestami a obcami, a to aj v oblasti rozvojovej spolupráce.

Plánovaným výstupom projektu je okrem uvedenej databázy identifikovaných politík aj memorandum o spolupráci, v ktorom sa zapojené združenia samospráv zaviažu podporovať vzájomnú spoluprácu a prispievať k budovaniu silnej miestnej samosprávy v Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine.

Do projektu je okrem Združenia miest a obcí Slovenska zapojený aj Zväz miest a obcí Českej republiky (SMO ČR), Únia poľských miest (ZMP), Maďarské národné združenie miestnych samospráv (TÖOSZ), Maďarské združenie miestnych samospráv (MÖSZ), Národné združenie miestnych samospráv Gruzínska (NALAG), Kongres miestnych samospráv Moldavska (CALM) a Združenie ukrajinských miest (AMU).

 

Projekt bol podporený Medzinárodným vyšehradským fondom v rámci programu Extended Standard Grants (V4EaP).

 

 

sekcia zahraničných vzťahov K ZMOS

1. apríla 2016


 

webygroup

066531

Úvodná stránka