Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Uzatvorenie partnerstva

PRIESKUMNÉ NÁVŠTEVY

Potenciálni partneri sa tak môžu navzájom skontaktovať a vymeniť si informácie spoločného záujmu. Prieskumná návšteva je užitočnou cestou prediskutovania cieľov, účelu a zabezpečenia partnerstva.

DOHODA ALEBO CHARTA O SPOLUPRÁCI

Formalizovanie partnerstva sa predkladá na rozhodnutie do miestneho zastupiteľstva a musí byť formálne ratifikované. Zvyčajne spolupracujúce obce majú uzatvorené dohody alebo charty rôzneho druhu, navrhnuté obidvoma partnermi a podpísané starostom/primátorom obce/mesta. Text charty môže byť dvojjazyčný a každá obce môže obdŕžať kópiu. Dokument nie je právne záväzný, ale mal by obsahovať odôvodnenie založenia partnerstva ako aj záujmy a snahy obidvoch obcí.

Dohody môžu pokrývať široký rozsah oblastí, a mala by byť v zhode s filozofiou, že spolupráca by mala zahŕňať toľko oblasti miestnej samosprávy koľko je len možné,  nemala by byť obmedzujúca. Dohody o spolupráci sa uzatvárajú na neurčitý čas.

Je zvykom, že charty sa zvyknú formálne podpisovať počas oficiálnych ceremónií v obidvoch obciach. Aj napriek tomu, že táto procedúra je dôležitá, ale aby bola užitočnejšia, tak ju môžeme zorganizovať v rámci širšieho programu s množstvom aktivít, vrátane budúcich plánov.

Charty sa môžu ďalej rozvíjať tak, že odrážajú rôzne typy spolupráce ako napríklad: neformálne, časovo obmedzené alebo projektové. Často sa odkazujú na memorandum o porozumení alebo o spolupráci.

ZALOŽENIE PARTNERSTVA

Existuje viac typov partnerstva. Niektoré sú založené na formálnych dohodách alebo na základe podpísaného dokumentu, charty alebo memoranda o porozumení. Niektoré sa uzatvárajú len na obdobie trvania projektu a niektoré sú neformálneho charakteru bez existujúcej písomnej dohody alebo protokolu.

 


 

webygroup

066704

Úvodná stránka