Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Nové zloženie slovenskej delegácie vo Výbore regiónov na funkčné obdobie 2015-2019

Dňa 27. januára 2015 zahájila svoju činnosť slovenská delegácia vo Výbore regiónov na nasledujúce päťročné funkčné obdobie (2015-2019). V rámci oficiálnej procedúry menovania  slovenskej delegácie do Výboru regiónov EÚ boli Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Združením SK8 navrhnutí a následne schválení vládou SR a Radou EÚ títo členovia a náhradníci:

 

Riadni členovia:

Vladimír BAJAN starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka
Milan BELICA predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Peter CHUDÍK predseda Prešovského samosprávneho kraja
Jozef DVONČ primátor mesta Nitra
Pavol FREŠO predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Augustín HAMBÁLEK podpredseda Trnavského samosprávneho kraja
Jaroslav HLINKA starosta mestskej časti Košice-Juh 
Ivo NESROVNAL primátor hl. mesta SR Bratislava
István ZACHARIAŠ podpredseda Košického samosprávneho kraja

 

Náhradníci:

Martin BERTA podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja
Ján BLCHÁČ primátor mesta Liptovský Mikuláš
Radoslav ČUHA podpredseda Prešovského samosprávneho kraja
Ján FERENČÁK primátor mesta Kežmarok
Daniel LORINC starosta obce Kladzany
Tibor MIKUŠ predseda Trnavského samosprávneho kraja
Jozef PETUŠÍK starosta obce Dolný Lopašov
Richard TAKÁČ podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Andrea TURČANOVÁ primátorka mesta Prešov

 

Konkrétne Združenie miest a obcí Slovenska zastupuje Vladimír Bajan, Jozef Dvonč a Jaroslav Hlinka v pozícii riadneho člena a Ján Blcháč, Daniel Lorinc a Jozef Petúšik v pozícii náhradníka.

 

Títo zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy budú zastupovať záujmy slovenských miest, obcí a región v poradnom orgáne európskych inštitúcií prostredníctvom práce v dvoch zo šiestich tematických skupín (politika územnej súdržnosti a rozpočet EÚ; hospodárska politika EÚ; sociálna politika, zamestnanosť, vzdelávanie, veda a výskum; občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie vzťahy; prírodné zdroje, klimatické zmeny a energetika).

 

Slovenská delegácia nepracuje vo výbore len spoločne, ale jej členovia sa môžu angažovať prostredníctvom členstva v jednej z piatich politických frakcií alebo môžu pôsobiť ako nezávislí členovia.

 

Dôležitosť práce Výboru regiónov spočíva v pripomienkovaní európskych návrhov legislatívneho a nelegislatívneho charakteru ako aj v spracovaní vlastných iniciatívnych návrhov. Európska komisia, Európsky parlament a Rada EÚ konzultujú s Výborom regiónov všetky návrhy, ktoré sa dotýkajú záujmu miestnych a regionálnych samospráv. V prípade upozornenia na dôležitú tému a jej zaradenia do priorít európskej agendy pripravuje výbor vlastné iniciatívne návrhy  a správy.

 

Slovenská delegácia sa najbližšie stretne na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov v Bruseli v dňoch 11. a 12. 2. 2015.

 

sekcia vonkajších vzťahov

10.2.2015


 

webygroup

066506

Úvodná stránka