Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Na medzinárodnom workshope o partnerstve organizovaného dňa 24.11.2011 v Bratislave miest sa živo diskutovalo

Na workshope, ktorý organizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci so Svazom měst a obcí ČR 24. novembra 2011 v Bratislave v rámci spoločného projektu zameraného na podporu partnerskej spolupráce miest a obcí zo SR a ČR (SK-CZ4T) financovaného z programu Európa pre občanov,  sa živo diskutovalo o téme medzinárodnej partnerskej spolupráce.

Cieľom workshopu bolo vzdelávanie v oblasti partnerstva miest (town twinning) so zameraním na zamestnancov združení,  ako aj zamestnancov miest a obcí na Slovensku a v Čechách, ktorí zodpovedajú za partnerské aktivity. Pozvanie  na stretnutie prijali zástupcovia združenia miest a obcí z  Belgicka (Flámska) a Poľska.

V prvej časti workshopu predstavili zástupcovia národných združení miest a obcí zo Slovenska, Česka a Belgicka služby, ktoré poskytujú členskej základni na podporu partnerskej a zahraničnej spolupráci. Prezentácie  poukázali na skutočnosť, že združenia aj napriek rozdielnemu kapacitnému a finančnému vybaveniu poskytujú takmer identické služby svojim členským mestám a obciam spočívajúce v informovaní o aktuálnych témach, poradenstve o grantových možnostiach na podporu partnerstva, konzultáciách k predkladaniu projektových žiadosti v rámci programu Európa pre občanov, vzdelávacích aktivitách, podpore v nadväzovaní nových partnerstiev a ovplyvňovaní domácich a európskych programov a stratégií vzťahujúcich sa na sa  partnerstvá. Združenia na tieto aktivity využívajú veľmi podobné nástroje – webové stránky, tlačené periodiká, pravidelné stretnutia s členmi, semináre a vydávanie publikácií. Na Slovensku a Česku má partnerskú spoluprácu nadviazanú vyše 20 % miest a obcí, zatiaľ čo v Belgicku (Flámsku) až 60 %. Najviac partnerských väzieb existuje medzi susediacimi krajinami.

V druhej časti workshopu odzneli konkrétne príklady partnerskej spolupráce prezentované zástupcami miest a obcí zo Slovenska (Bziny), Česka (Pardubice), Belgicka (Maldegem) a Poľska (Katowice).

Belgické mesto Maldegem s počtom obyvateľov 23 000 má zmluvne uzatvorené partnerstvo s mestom z Francúzska, Holandska, Nemecka, Talianska a Poľska. V rámci spoločných partnerských aktivít podporujú projekty v krajinách tretieho sveta. Každý rok jeden z partnerov navrhne projekt, každé mesto zaplatí 3000 euro a usporiadateľské mesto zaplatí 6000 euro. Projekty musia na seba nadväzovať. Maldegem je aj príkladom, ako sa prostredníctvom partnerských aktivít riešia aktuálne témy, na ktorých sa partnerské mestá každoročne počas výročných partnerských aktivít dohodnú.  V roku 2012 bude Maldegem organizovať výročné partnerské slávnosti, ktorých témou je bezpečnosť občanov  mesta. Pred slávnosťami dostanú občania partnerských miest Maldegemu otázky o bezpečnosti, aké sú ich najväčšie obavy, akým problémom čelia atď. Následne Maldegem zorganizuje kolokvium o bezpečnosti vo všetkých partnerských mestách, na ktorom sa prediskutujú možnosti riešenie problémov dopravy v mestách. Veľkú úlohu v týchto aktivitách zohrávajú dobrovoľníci.

Najmenšou obcou, ktorá predstavila fungovanie partnerskej spolupráce v praxi, bola obec Bziny zo Slovenska (539 obyvateľov). Obec po prvý raz nadviazala spoluprácu v roku 2004 s poľskou obcou Wilkovice najskôr  v oblasti kulinárskych tradícií, remesiel a športu a neskôr aj v  kultúrno-spoločenskej oblasti.  Obec svoje partnerské kontakty rozšírila  o české mestá Krásna a Privlaka v roku 2011  . Obec Bziny spolupracuje s partnerskými obcami na viacerých projektoch, napríklad v rámci spoločného projektu z ERDF s obcou Wilkovice vydali kuchársku knihu poľských a slovenských jedál, turistického sprievodcu a vybudovali turistický chodník.

Zaujímavým príspevkom z pohľadu udržateľnosti partnerskej spolupráce bola prezentácia mesta Pardubice (cca 91 000 obyvateľov). Mesto má nadviazanú zmluvnú partnerskú spoluprácu so 6 mestami a s 9 mestami spolupracuje bez zmluvy. Zatiaľ čo v deväťdesiatych rokoch nadväzovalo partnerstvá nesystematicky, bez akýchkoľvek prirodzených väzieb na mesto. V súčasnosti má spracovanú koncepciu na systematický prístup v rozvíjaní partnerských väzieb, ktoré musia byť prínosom pre mesto (účasť občanov, propagácia mesta samotného, prispevkom  k riešeniu problému). V rámci partnerských aktivít mesto podporuje výmenné pobyty medzi učiteľmi a žiakmi, záujmovými klubmi partnerských miesta  realizuje projekty aj v oblasti rozvojovej spolupráce. Napríklad prostredníctvom projektu financovaného z UNDP vzdelávalo volených zástupcov a zamestnancov obce Montenegrin z Čiernej hory.

Zástupca poľského mesta Katowice (310 000 občanov) poukázal na minulé a súčasné trendy v partnerskej spolupráci.  Zatiaľ čo v minulosti pretrvávala väčšia účasť samosprávy na partnerských aktivitách, nízky záujem verejnosti, nízke povedomie o MVO, získavali sa len skúsenosti a objavovali príležitostí na spoluprácu, v súčasnosti sa objavuje už len podporná úloha mesta a partnerská spolupráca sa rozvíja vďaka angažovanosti škôl, MVO, miestnych inštitúcií a organizácií. Čoraz viac sa realizuje spolupráca na spoločných projektoch a v dnešných časoch finančnej krízy ju mesto považuje za „luxus“. Mesto má nadviazaných deväť partnerských väzieb s mestami z Európy, Číny a USA.  Z partnerských aktivít mesta najviac profituje mestský archív, športové kluby, mládež, zdravotne postihnuté deti, mladí umelci a profesionálni umelci.

Workshop v tejto časti poukázal na to, že je potrebné vykonať v rámci miest a obcí audit existujúcich partnerstiev a prehodnotiť ich prínos pre dané mesto alebo obec.  Existujúce i budúce  partnerstvá je potrebné využívať na propagáciu miest a obcí ako atraktívny priestor na turizmus, zvýšiť  spoluprácu miest a obcí s mimovládnymi organizáciami, iniciovať vznik multilaterálnych partnerstiev a sietí so zámerom viditeľnejšieho dopadu na európsku úroveň a efektívneho prínosu pre cieľové skupiny.

Na záver workshopu predstavila Manuella Portier z Rady európskych obcí a regiónov (CEMR) budúcu podobu programu Európa pre občanov 2014-2020, ktorý podporuje partnerskú spoluprácu miest a obcí v Európe. Zástupca Svazu měst a obcí ČR predstavil možnosti finančnej podpory medzinárodnej partnerskej spolupráce.

Program workshopu

Fotogaléria k článku

sekcia vonkajších vzťahov K ZMOS
12.12.2011

 


 

webygroup

066533

Úvodná stránka