Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Mestá a obce z celej Európy sa môžu od 15. do 20. októbra 2012 zapojiť do Európskeho týždňa miestnej demokracie

Hlavnou témou šiesteho ročníka Európskeho týždňa miestnej demokracie („ďalej len ETMD“) bude „Ľudskými právami budujeme súdržnejšiu spoločnosť“, keďže väčšina ľudských, sociálnych a občianskych práv sa realizuje na miestnej úrovni. Z toho dôvodu je dôležité pre miestne samosprávy a občanov, aby porozumeli podstate demokracie „zdola nahor“.

Zámerom témy je podporiť angažovanosť občanov na verejnom dianí spoločnosti, najmä mládeže a menej zastúpených skupín obyvateľstva, posilniť medzigeneračnú spoluprácu a solidaritu, chrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a posilniť sociálne práva a prístup ku kvalitným verejným službám, a tým podporiť súdržnejšiu spoločnosť.

Ľudské práva sú neoddeliteľnou súčasťou demokracie a demokracia na miestnej úrovni si vyžaduje úplne dodržiavanie ľudských práv. Väčšina ľudských práv a slobôd sa realizuje na miestnej úrovni, napr.: sociálne a občianske práva. Tieto práva zahŕňajú ochranu a rešpektovanie starších občanov a znevýhodnených skupín občanov, detí, minoritných skupín rovnako ako aj prístup k vereným službám a slobodu zhromažďovania.

Miestne samosprávy a bežní občania sú si málokedy vedomí tejto skutočnosti. Aj keď ústredné orgány štátnej správy zodpovedajú za dodržiavanie týchto práv a slobôd a medzinárodné orgány dohliadajú na ich implementáciu, každý občan má zodpovednosť chrániť ľudské práva, zatiaľ čo úlohou miestnej samosprávy je zabezpečiť, aby tento koncept sa stal základom modernej a súdržnej spoločnosti.

Mestá a obce, ktoré majú záujem zviditeľniť aktivity počas ETMD 2012 sa môžu uchádzať o titul “12 Star Cities“. Podmienkou je splnenie týchto kritérií:

  • vyčlenený rozpočet na aktivity  (či už vlastné alebo cudzie zdroje),
  • rozbehnutie aktívnej kampane o iniciatíve,
  • zapojenie rôznych skupín obyvateľov (najmä mládež, deti, starších ľudí),
  • aktivity sa musia týkať témy ETMD 2012 a niektoré aktivity musia mať európsky rozmer.

POKIAĽ PLÁNUJETE AKTIVITY POČAS ETMD 12, NEZABUDNITE SA ZAREGISTROVAŤ A ZVIDITEĽNIŤ SVOJU OBEC MEDZI EURÓPSKYMI SAMOSPRÁVAMI!      

                     ZAREGISTROVAŤ SA.

Oficiálna stránka ETMD                            

Tematický návrh aktivít ETMD 2012  pre mestá a obce

O ETMD vo všeobecnosti

Európsky týždeň miestnej demokracie („ďalej len ETMD“)  je iniciatíva Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy („ďalej len Kongres“), ktorá bola vyhlásená na zasadnutí Konferencie ministrov zodpovedných za miestne sa regionálne samosprávy zo 47 členských krajín Rady Európy vo Valencii (ES) v roku 2007. Odvtedy sa realizuje každoročne v týždni, kedy bola v roku 1985 predložená na podpis Európska charta miestnej samosprávy.

Prvotným zámerom iniciatívy je zvyšovať povedomie miestnych orgánov o ich vlastnej každodennej zodpovednosti za posilňovanie demokratických inštitúcií, zvyšovanie vedomostí o miestnych demokratických inštitúciách a procesoch medzi občanmi a posilnenie väzieb medzi obyvateľstvom a ich miestne volenými zástupcami t.j. poslancami miestnych zastupiteľstiev.
Vzhľadom na decentralizačný proces, ktorým prešli v poslednom desaťročí všetky európske krajiny, Kongres považuje za nevyhnutné zvyšovať informovanosť občanov Európy o činnosti miestnych orgánov napr.: o práci primátorov/starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev, ktorí reprezentujú demokratickú inštitúciu a o možnostiach pre občanov, ako sa zapojiť do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni. Zapájanie občanov do verejných vecí je odrazom životnosti miestnej demokracie a zodpovednosti miestne volených zástupcov.

Druhotným zámerom je zviditeľniť samotnú inštitúciu Radu Európy medzi širokou verejnosťou, ktorá už šesťdesiat rokov zohráva hlavnú inštitucionálnu úlohu pri budovaní a obhajovaní demokracie a ľudských práv v Európe a úlohu Kongresu pri budovaní a posilňovaní demokracie na miestnej a regionálnej úrovni.

O ETMD 2011

Minulý rok sa ETMD venoval téme „Ľudské práva na miestnej úrovni“ do ktorého sa so svojimi aktivitami zapojilo viac ako 300 miest a obcí (32 246 000 obyvateľov) z 26 krajín Rady Európy.

Zo slovenských miest a obcí sa opäť zapojilo napríklad mesto Nitra a MČ Košice – Juh, ako aj mestá ako Vranov nad Topľou, Brezno, Bánovce nad Bebravou, Nové Zámky, Michalovce, Šaľa, Stará Ľubovňa a ďalšie. Aktivity počas týždňa iniciovala nielen miestna samospráva, ale aj príslušné obvodné úrady. V meste Štúrovo sa napríklad zástupcovia mesta zúčastnili na prednáške venovanej „Ľudským právam na miestnej úrovni“ na miestnom gymnáziu. V Šali sa stretli zástupcovia študentských parlamentov stredných škôl s poslancami mestského zastupiteľstva, v mestskej knižnici sa uskutočnila beseda na tému „Sociálne práva občanov  v praxi“ a Deň otvorených dverí na Hasičskej stanici. Môžeme konštatovať, že v každom z vyššie menovaných miest sa uskutočnili rôzne besedy a aktivity na základných a stredných školách, v ktorých diskutovali žiaci a volení zástupcovia miest a obcí o ľudských právach na miestnej úrovni.

 

sekcia vonkajších vzťahov K ZMOS
08.08.2012


 

webygroup

066545

Úvodná stránka