Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

História

Začiatok družobnej spolupráce obcí siaha do roku 1945, kedy sa v povojnovom období začali vytvárať prvé partnerstva miest a obcí najmä v krajinách rozdelených vojnou. Od povojnového obdobia pri každom ďalšom rozširovaní Európskej únie (od 50. rokov, kedy bola založená EÚ šiestimi krajinami) zohráva partnerská spolupráca dôležitú úlohu, napr.: pri vstupe Grécka, Portugalska a Španielska do EÚ v 80. rokoch – spájala obce pri budovaní demokracie a v predvstupovom procese ako aj koncom 80. rokov a začiatkom 90., po páde Berlínskeho múru, kedy sa začali vytvárať nové partnerstvá medzi dlhodobo oddelenými krajinami a vyústili do najväčšieho rozšírenia EÚ v roku 2004.

Od roku 1989 je možné zaznamenať najväčší nárast partnerstiev slovenských obcí aj vďaka finančnému nástroju Európskej únie (ide o iniciatívu Európskeho parlamentu) na podporu partnerskej spolupráce miest, v ktorom naše mestá a obce mali možnosť participovať ako projektoví partneri. Niektoré partnerstvá prežili až dodnes.

V súčasnosti evidujeme v Európe existenciu cca 17 000 partnerských väzieb, aj keď tento údaj je ťažko presne určiť, niektoré mestá majú viac ako jedno partnerské mesto (zdroj: CEMR, r.2006 ). Na Slovensku existuje približne 667 partnerstiev v rámci Európy.

Partnerská spolupráca nadobúda skôr charakter účelovo zameranej spolupráce - projektovej spolupráce miest a obcí v oblastiach ako sú: vodné hospodárstvo, hospodársky rozvoj, poskytovanie sociálnych služieb atď. Vytvára zmysel pre spoločnú Európsku identitu, t.j. umožňuje stretnutia obyvateľov obcí, výmenu skúsenosti, diskusie, čo je vyjadrením aj aktívneho európskeho občianstva (jeden z cieľov EÚ od roku 2005).


 

webygroup

066703

Úvodná stránka