Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Formy spolupráce

  • formálna - spolupráca prebieha na základe uzatvorenej dohody, charty alebo memoranda o porozumení, ktoré sa predkladajú na rozhodnutie do miestneho zastupiteľstva a musia byť formálne ratifikované a podpísané starostom/primátorom. Text formálneho dokumentu môže byť dvojjazyčný a každá obce môže obdŕžať kópiu. Dokument nie je právne záväzný, ale mal by obsahovať odôvodnenie založenia partnerstva ako aj záujmy a snahy obidvoch obcí. Dohody o spolupráci sa uzatvárajú na neurčitý čas. Charty sa môžu ďalej rozpracúvať do rôznych foriem spolupráce ako napr.: neformálne, časovo obmedzené alebo projektové.
  • neformálna- spolupráca bez existujúceho písomného dokumentu medzi partnerskými samosprávami
  • krátkodobá - spolupráca založená za určitým účelom, napr.: na obdobie trvania projektu
  • dlhodobý alebo spolupráca uzatvorená na dobu neurčitú
  • bilaterálna prebieha medzi dvoma územnými samosprávami, môže mať charakter cezhraničnej, nadnárodnej alebo medziregionálnej spolupráce
  • multilaterálna zahŕňa viac ako dve partnerské územné samosprávy, môže mať taktiež cezhraničný, nadnárodný alebo medziregionálny charakter. Formou multilaterálnej spolupráce je vytváranie sieti medzi družobnými samosprávami t.j. dlhodobá a tematická spolupráca

 

webygroup

066718

Úvodná stránka