Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Cena Európy - jeden cieľ, štyri ocenenia

Europe PrizeMestá a obce sa môžu zapojiť do súťaže Cena Európy (Europe Prize), ktorej cieľom je oceniť samosprávy za ich aktívnu propagáciu aktivít európskeho rozmeru, t.j. mestá a obce, ktoré majú nadviazanú družobnú spoluprácu v rámci Európy a zapájajú sa do rôznych aktivít s európskymi partnermi.

Iniciátorom súťaže je Výbor ministrov Rady Európy a ocenenie udeľuje výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy každoročne od roku 1955.

V rámci Ceny Európy sa mestá a obce môžu uchádzať o 4 ocenenia:

Európsky diplom je prvým krokom v zbierke cien víťazov. Každoročne sa udelí 30 diplomov na slávnostnom ceremoniáli v Paláci Európy v Štrasburgu počas júnového zasadnutia Parlamentného zhromaždenia.

Vlajka cti vyšívaná a lemovaná zlatou niťou je najpopulárnejším ocenením a zároveň nevyhnutným krokom k získaniu Plakety cti a Ceny Európy. Každoročne sa udelí obciam 20 až 25 vlajok. Vlajku cti odovzdáva víťaznej obci člen Parlamentného zhromaždenia na slávnostnom ceremoniáli otvorenom pre verejnosť.

Plaketu cti odovzdáva víťaznej obci člen Parlamentného zhromaždenia na slávnostnom ceremoniáli, na ktorý sa pozýva aj široká verejnosť. Každoročne sa udelí 8 až 10 plakiet.

Cena Európy je najvyššie zo štyroch ocenení, ktorá sa udeľuje za úsilie pri presadzovaní európskej jednoty. Doposiaľ bolo ocenených  61 obcí. Každý rok sa udeľuje jedna alebo dve ceny víťazom Plakety alebo Vlajky. Víťazom tohto ocenenia sa odovzdáva putovná trofej (na jeden rok), bronzová medaila, pamätná listina a štipendium na financovanie európskej stáže pre mladých ľudí z obce. Cenu odovzdáva predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy počas podujatia organizovaného víťaznou obcou v Deň Európy (5. mája). Ocenené obce sa zároveň stávajú členmi Združenia víťazov Európskej ceny, ktoré pravidelne organizuje spoločné stretnutia.

Kto a ako sa môže uchádzať o cenu?

O ocenenia sa môžu uchádzať mestá a obce z členských krajín Rady Európy prostredníctvom vyplnenia dotazníka, ktorý obsahuje deväť otázok. Dotazník je potrebné vyplniť v anglickom jazyku. Slovenská verzia dotazníka má len informatívny charakter.

Oficiálna verzia dotazníka (en) (dokument na stiahnutie vo formáte PDF, 4 MB)
Pracovná verzia dotazníka (sk) (dokument na stiahnutie vo formáte PDF, 171 kB)
Oficiálna stránka Cena Európy

K vyplnenému dotazníku je potrebné doložiť krátku informáciu o obci (leták, brožúru) a fotografie alebo iné ilustrácie zobrazujúce európske aktivity obce. 

Zo slovenských miest a obcí bolo ocenené mesto Námestovo cenou Európsky Diplom (2001) a Vlajka cti (2002).

Žiadosti musia byť predložené písomne starostom obce/primátorom mesta alebo jeho zástupcom do 31. decembra v danom roku na adresu:

Výbor pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a miestne a regionálne záležitosti
Sekretariát Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
F – 67075 Strasbourg Cedex
Tel: +33 (0) 3 88 41 21 08 Fax: +33(0)3 88 41 27 17
E-mail: anne-marie.merger@coe.int

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyhodnocuje žiadosti v marci/apríli nasledujúceho roka. Úspešné obce sú informované faxovým telegramom.

 

sekcia vonkajších vzťahov K ZMOS
22.10.2012


 

webygroup

066540

Úvodná stránka